Acerca de

Zásady používání webu a ochrana osobních údajů na webu

1. Obecné informace

Využívání a zpracování osobních údajů návštěvníku webu www.hubnutinasmichove.cz a www.hubnemenasmichove.cz, jehož provozovatelem je společnost Asmot, s.r.o., se sídlem Estonská 430, Praha 10, je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tyto údaje jsou považovány za důvěrné. Shromažďované informace budou využívány zejména k poskytování požadovaných informací návštěvníků webu, produktů či služeb a také k vylepšování našich zákaznických služeb, především za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

 

2. Shromažďování údajů

Při používání webu dochází ke shromažďování informací typu – jméno a příjemní, kontaktní adresa, emailová adresa a telefon. A dále informací, týkající se přístupu na web. Jedná se např. IP adresu, datum a čas přístupu, webovou stránku ze které byl proveden přístup nebo verze prohlížeče. Tyto informace jsou shromažďovány pomocí tzv. souborů cookies.

 

3. Soubory cookies

Soubory cookie jsou malé soubory vzniknuvší při navštívení každé webové stránky. Využívány jsou jako nástroj pro ukládání informací o využívání stránky. Slouží pro identifikaci zařízení zákazníka a umožňují mu snadnější práci s webovou stránkou. Existují dva druhy těchto souborů. Prvním jsou dočasné soubory cookies, které se ukládají do souboru cookie prohlížeče do jeho vypnutí a trvalé soubory cookies, které zůstávají uloženy v prohlížeči po dobu, která je v prohlížeči nastavena a umožňují přesun informací na server při každé návštěvě. Soubory cookies jsou anonymizované a nelze podle nich určit konkrétní identitu člověka.

 

4. Poskytování údajů třetím osobám

Poskytnuté údaje nebudou sdíleny, pokud k tomu zákazník nedá souhlas.

 

5. Mimosoudní řešení sporů

Případné spotřebitelské spory je možné řešit mimosoudní cestou, a to u České obchodní inspekce, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, jakožto notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeným na seznamu Evropské komise.

 

6. Souhlas uživatele

Užíváním webové stránky www.hubnutinasmichove.cz a hubnemenasmichove.cz uživatel souhlasí se zásadami ochrany osobních údajů webových stránek www.hubnutinasmichove.cz , www.hubnemenasmichove.cz.

 

Kontakt na Dpo:

Asmot, s.r.o. Estonská 430,

Praha 10 info@dieta-andel.cz Asmot, s.r.o., Estonská 430, Praha 10,

tel.: 602 455 529

email: info@dieta-andel.cz,

www.hubnutinasmichove.cz

IČO: 27575047, DIČ: CZ 27575047

Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze