Vyhledat
  • NATURHOUSE Smíchov

ANTI - AGING 2

Vědci přicházejí se solidními důkazy ohledně stárnutí.

1 - chronologický věk vlastně moc neznamená. Stárnutí nezávisí na postupné kumulaci let.

Dlouhověkost je závislá na našich buňkách a zejména na naší DNA. Naše DNA je poškozována každý den – jde o několik tisíc poškození.

Na DNA neustále útočí destruktivní síly – oxidace, zánětlivé procesy, glykace (velmi ošklivá chemická reakce způsobená nadbytkem cukru).

Podobně se musí DNA bránit externím ohrožením – toxinům ze životního prostředí, znečištění a špatný způsob života. Integrita DNA záleží absolutně na výsledcích těchto bitev mezi destruktivními silami a opravnými procesy, které se pokouší napravovat ona poškození.

Naštěstí má naše tělo zázračné schopnosti jak nás bránit před těmito útoky.

Takže proč stárneme, jestliže je náš obraný systém tak perfektní?


2 - někdy po 40 roku věku přestanou ony udržovací mechanismy stačit na všechny škody.

Pokaždé, když se buňka rozdělí do dvou, se s DNA stane to samé. Je to složitý proces, ale umožňuje, že se DNA může kopírovat.

DNA obsahuje geny, které jsou zodpovědné za výrobu proteinů a ty jsou nezbytné pro život. Když je kopírování provedeno špatně, a některé sekvence jsou opomenuty, vzniká mutace genu, která může být zodpovědná za špatné sestavení proteinu a proteiny jsou spojené s nemocemi a předčasným stárnutím. Toto je jeden z důvodů, proč stárneme, proč trpíme chronickými i jinými závažnými

onemocněními. Bohužel, poškození DNA není jediným důvodem proč stárneme. Jak nám ubíhají léta, tyto buňky rovněž

ztrácí schopnost se dělit a toto je zejména zapříčiněno zkracováním telomerů, které potom už nechrání chromozómy a po 50 – 60 letech replikací, kdy již žádné telomery nemáme, jsou buňky už téměř bez ochrany, tedy buňky se již nedělí nebo umírají.


3 - poté je tu ještě třetí hráč v trilogii stárnutí a ten se nazývá kmenová buňka, která je důležitá pro obnovu a údržbu buněk. Kmenové buňky nemohou fungovat, pokud jejich DNA je zásadně poškozena a telomery zkrácené. Množství kmenových buněk se bude dále zmenšovat a situace se bude dále zhoršovat.


Shrnutí:

stárnutí je důsledkem několika tlaků na DNA spojených s progresivním zkracováním telomerů, což má za následek drastické snižování množství funkčních buněk. Postupné snižování kvality kmenových a imunitních buněk vede k chronickým onemocněním včetně rakoviny. Většinu onemocnění zapřičiňuje

stárnutí. Dokonce se domníváme, že proces stárnutí je také nemoc, která má mnoho podob.

Přesvědčení, že stárnutí je cestou bez možnosti návratu naprogramovanou evolucí, je chybné.

Stárnutí je nemoc a podobně jak řešíme jiné nemoci, měli bychom vyvinout nové technologie k jeho léčbě.

Zaměřili jsme se na vzdělávání našich zákazníků a zlepšení jejich životního stylu, protože změna životního stylu zpomaluje stárnutí – to je prokázaný fakt. Marcela Tomsová - Výživová poradkyně

7 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Vitamíny